برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

juxtaposed

juxtaposed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
پهلوی هم گذاشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی juxtaposed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )