برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1294 100 1

kail

/ˈkeɪl/ /keɪl/

معنی: سوپ کلم، کلم پیچ
معانی دیگر: رجوع شود به: kale، kale : کلم پیچ

واژه kail در جمله های نمونه

1. They ask their constitutional utility in verse. The kail and herrings are never out of sight.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها از کاربرد قانون اساسی خود در شعر سوال می‌کنند The و herrings هرگز از نظر دور نیستند
[ترجمه گوگل]آنها از ابزار قانون اساسی خود در آیه می پرسند خرگوش و مراتع هرگز از بین نرفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Chaoyang world network design company, the branch of KAIL Network Company, was founded in 200 and it is the own network company of based on Chaoyang people.
[ترجمه ترگمان]شرکت طراحی شبکه جهانی Chaoyang، شعبه شرکت شبکه KAIL، در سال ۲۰۰ میلادی تاسیس شد و این شرکت، شرکت شبکه خود بر پایه Chaoyang نفر می‌باشد
[ترجمه گوگل]شرکت طراحی شبکه جهانی Chaoyang، شاخه شرکت KAIL Network، در سال 2003 تاسیس شد و این شرکت شبکه ای مبتنی بر چائوانگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. 'Conjuror Fall, t'other side of Casterbridge that they used to call "Wide-O", was a very good man when I was a boy, ' said Jonathan Kail.
[ترجمه ترگمان]جاناتان Kail گفت: \"Fall فال، طرف دیگر of که آن‌ها عادت داشتند\" بزرگ - O \" نامیده شوند، زمانی که من یک پسر بودم، مرد بسیار خوبی بود
[ترجمه گوگل]Jonathan Kail گفت: 'Conjuror Fall، طرف دیگر Casterbridge که آنها با نام Wide-O تماس داشتند بسیار خوب بود وقتی پسر بودم '
[ترجمه ش ...

مترادف kail

سوپ کلم (اسم)
kail , kale
کلم پیچ (اسم)
kail , kale , savoy cabbage

kail را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir Mahdi Amiri
سوپ کلم وانواع سبزیجات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی kail
کلمه : kail
املای فارسی : کیل
اشتباه تایپی : نشهم
عکس kail : در گوگل

آیا معنی kail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )