برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1281 100 1

keep an eye on

/kip ən aɪ ɑn/ /kiːp ən aɪ ɒn/

مواظبت کردن از، پاییدن

بررسی کلمه keep an eye on

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to watch or tend with care.

- She will keep an eye on the house while we are on vacation.
[ترجمه ترگمان] در حالی که ما در تعطیلات هستیم، او مراقب خانه خواهد بود
[ترجمه گوگل] در حالی که ما در تعطیلات هستیم، به خانه نگاه می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه keep an eye on در جمله های نمونه

1. Will you keep an eye on my daughter for a while?
[ترجمه ترگمان]میشه یه مدت مراقب دختر من باشی؟
[ترجمه گوگل]آیا تا به حال برای دختر خود نگاه می کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Keep an eye on the noticeboards for forthcoming events .
[ترجمه ترگمان]منتظر رویداده‌ای آینده باشید
[ترجمه گوگل]نگه داشتن چشم در تابلوهای تبلیغاتی برای رویدادهای آینده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Basking on the balcony, Granny can still keep an eye on the children.
[ترجمه ترگمان]Basking در بالکن، Granny هنوز می‌تواند مراقب کودکان باشد
[ترجمه گوگل]مادر بزرگ هنوز می تواند روی کودکان نگاه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We want Taylor in jail where we can keep an eye on him.
[ترجمه ترگمان]ما تیلور رو تو زندان میخوایم جایی که بتونیم حواسمون بهش باشه
[ترجمه گوگل]ما تیلور را در زندان می بینیم که در آن می توانیم به او نگاه کنیم
[ترجمه شما] تر ...

معنی کلمه keep an eye on به انگلیسی

keep an eye on
• watch carefully; supervise, watch over (e.g.: "i am keeping an eye on the pot to make sure the stew does not burn"; "susan is keeping an eye on her younger brother while her parents are away")

keep an eye on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
keep an eye on someone/something
to watch someone or something or stay informed about the person’s behavior, esp. to keep someone out of trouble
maryam
حواست باشه
.a.j
چشمتو ازش بر ندار
Saba
مواظب بودن_مراقبت کردن
علی فرهادی
چهارچشمی مواظب بودن یا مواظبت کردن،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی keep an eye on
کلمه : keep an eye on
املای فارسی : کیپ آن ع‌ه اون
اشتباه تایپی : نثثح شد ثغث خد
عکس keep an eye on : در گوگل

آیا معنی keep an eye on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )