برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1354 100 1

keep on

/kip ɑn/ /kiːp ɒn/

به کاری ادامه دادن

بررسی کلمه keep on

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to continue to do something.

- Josie kept on dancing, even after the music stopped.
[ترجمه ترگمان] جوزی همچنان می‌رقصید، حتی بعد از اینکه موزیک قطع شد
[ترجمه گوگل] جوزی حتی بعد از اینکه موسیقی متوقف شد، به رقص ادامه داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه keep on در جمله های نمونه

1. We'll keep on driving while there's still daylight.
[ترجمه A.A] مادامیکه هوا روشن باشه بازهم به رانندگی ادامه میدهیم
|
[ترجمه P.A] ما زمانی که هنوز نور وجود دارد به رانندگی ادامه خواهیم داد
|
[ترجمه ترگمان]وقتی هنوز هوا روشنه ادامه میدیم
[ترجمه گوگل]ما در حال رانندگی در حالی که هنوز نور روز وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. No one is born a genius. Just keep on doing what you like and that itself is a talent.
[ترجمه Orannous] هیچکس نابغه زاده نمیشود ، تنها به کاری که علاقه داری ادامه بده که خودش یک استعداد است|
[ترجمه P.A] هیچ کس به عنوان یک نابغه زاده نشده است.فقط به انجام دادن چیزی که تو دوس ...

معنی کلمه keep on به انگلیسی

keep on
• continue, persist
keep on one's toes
• be cautious, be on guard, be careful
keep on someone
• remind; nag

keep on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mansoor67n
ادامه بده .
درویش
Keep on doing sth
تکرار کاری( معمولا اذیت کننده) به دفعات .
Jack is very annoying .he keeps on taking my pens.
نوید نبوی
به سختی و علی رغم آزاردهندگی کاری را ادامه دادن
tinabailari
ادامه دادن
she kept on reading that book
او به خواندن آن کتاب ادامه داد⏸
امل. ب.خ
Keep on ادامه دادن را معنی می دهد .کاری یا چیزی شروع و پایان ان تقریبا مشخص است ادامه تا انتها و یا پایان .از زمان حال تا اینده بیشتر بیان می شود در کتاب ها بیشتر این لغات مربوط به انسان ها بکار برده شده است در جمله فاعل دارد . بندرت جمله فاعل ندارد یا نداشت .....اما continue. معنی ادامه داشتن را میدهد زمان زیاد مشخص نیست از شروع تا پایان .. برای انسان ها کمتر کاربرد دارد .مفهوم لغات صفت ان بیشتر معنی می دهد ادامه دار ممتد مداوم تدوام .......لازم به تذکر 4‌لغات در انگلیسی. معنی جداگانه دارند مترداف Continue هستند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی keep on
کلمه : keep on
املای فارسی : کیپ اون
اشتباه تایپی : نثثح خد
عکس keep on : در گوگل

آیا معنی keep on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )