برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1304 100 1

keep one's head above water


1- در آب فرو نرفتن، غوطه ور نشدن 2- خود را (از خطر یا قرض و غیره) حفظ کردن

معنی کلمه keep one's head above water به انگلیسی

keep one's head above water
• avoid failure, avoid loss, avoid depression

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mhs
خود را سر پا نگه داشتن ، گلیم خود را از آب کشیدن
ستاره عالمی
گلیم خود را از آب بالا کشیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی keep ones head above water
کلمه : keep one's head above water
املای فارسی : کیپ انئس حعیا ابو واتر
اشتباه تایپی : نثثح خدث'س اثشی شذخرث صشفثق
عکس keep one's head above water : در گوگل

آیا معنی keep one's head above water مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )