برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

keep people at arm's length

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
اجازه ندادن به دیگران که زیاد خودمانی شوند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی keep people at arm's length مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )