برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1282 100 1

kick in

/ˈkɪkɪn/ /kɪkɪn/

معنی: کردن، مشارکت کردن در، سهم دادن در، دارفانی را وداع گفتن
معانی دیگر: (خودمانی) 1- سهم خود را پرداختن، دانگ خود را دادن 2- (خود به خود) به کار افتادن یا شامل شدن یا به اجرا درآمدن، امر مشارکت کردن در

واژه kick in در جمله های نمونه

1. Everyone agreed to kick in 50 cents for a present for the teacher.
[ترجمه ترگمان]همه موافقت کردند که ۵۰ سنت برای معلم ارائه کنند
[ترجمه گوگل]هر کس توافق کرد که 50 سنت را برای مدتی به مدرسه ارائه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. As mentioned earlier, telepathy is most likely to kick in under circumstances of emergency.
[ترجمه ترگمان]همانطور که قبلا گفته شد، telepathy احتمالا تحت شرایط اضطراری شروع به لگد زدن می‌کند
[ترجمه گوگل]همانطور که قبلا ذکر شد، تلسكوپ به احتمال زیاد در شرایط اورژانسی پاك می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Bill never wants to kick in.
[ترجمه ترگمان] بیل \"هیچ وقت نمی خواد بیاد تو\"
[ترجمه گوگل]بیل هرگز نمی خواهد وارد شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The job losses are a kick in the teeth for the union.
[ترجمه ترگمان]ضرر و زیان شغل برای این اتحادیه یک ضربه است
[ترجمه گوگل]از دست رفتن شغل، دندان برای اتحادیه است
[ترجمه شما] ...

مترادف kick in

کردن (فعل)
rest , joint , do , perform , have , ramble , char , relocate , gig , kick in
مشارکت کردن در (فعل)
kick in
سهم دادن در (فعل)
kick in
دارفانی را وداع گفتن (فعل)
kick in

معنی عبارات مرتبط با kick in به فارسی

شکست غیرمترقبه، عدم موفقیت شدید و ناگهانی

معنی کلمه kick in به انگلیسی

kick in
• (informal) contribute to a certain cause; contribute to a collection; open with force or violently (e.g. "kick in the door"); die (slang)
kick in the ass
• defeat, act of humiliation
kick in the pants
• (slang) scold, reprimand

kick in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسام مهدوی
درب را با لگد باز کردن یا شکستن و وارد شدن
حامد عسگری
وارد عمل شدن
مرجان میری لواسانی
لگد زدن
ضربه زدن
عمل کردن
خطور کردن ( به ذهن )
اثر کردن ( دارو )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی kick in
کلمه : kick in
املای فارسی : کیک این
اشتباه تایپی : نهزن هد
عکس kick in : در گوگل

آیا معنی kick in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )