برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1288 100 1

kinkajou


(جانورشناسی) کین کاجو (potos flavus از تیره ی procyonidae ـ از گوشتخواران شب زی و درخت زی بومی امریکای مرکزی)

بررسی کلمه kinkajou

اسم ( noun )
• : تعریف: a nocturnal, tree-dwelling animal of Central and South America that has a long, prehensile tail and brown fur.

معنی کلمه kinkajou به انگلیسی

kinkajou
• honey bear, tree dwelling mammal with brown fur and a prehensile tail (native to central and south america)

kinkajou را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
خرسک دم حلقه ای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی kinkajou
کلمه : kinkajou
املای فارسی : کینکجو
اشتباه تایپی : نهدنشتخع
عکس kinkajou : در گوگل

آیا معنی kinkajou مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )