برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

kinships

kinships را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
خویشاوندی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی kinships مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )