برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1284 100 1

know it all

/ˈnoʊˈɪtˈɒl/ /nəʊɪtɔːl/

(عامیانه ـ کنایه آمیز) علامه ی دهر، همه چیزدان (know-all هم می گویند)، عالم نما، مدعی علم الیقین

بررسی کلمه know it all

اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) a person who acts as if he or she knows almost everything.

معنی کلمه know it all به انگلیسی

know it all
• a know-it-all is the same as a know-all; used in informal american english.

know it all را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
(این یک صفت است که حالت informal دارد. البته در برخی از دیکشنری ها به عنوان اسم نیز معرفی شده است)
همه چیز دان - عالِم نما
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
someone who behaves as if they know everything – used to show disapproval
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
one who claims to know everything also : one who disdains advice
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
someone who is annoying because they always think that they know everything
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
a person who thinks that they know much more than other people

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی know it all
کلمه : know it all
املای فارسی : نو ایت الله
اشتباه تایپی : ندخص هف شمم
عکس know it all : در گوگل

آیا معنی know it all مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )