برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
know - what - you - are - doing

know what you are doing

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
to have the skills and knowledge to do something effectively
جلال نجاریزدی
خبره, متخصص, کار کشته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی know what you are doing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )