برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Lease bonus

Lease bonus را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
پاداش اجاره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Lease bonus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )