برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Leave - sb - in - no - doubt

Leave sb in no doubt

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
کسی را به یقین رساندن، شکی برای شخص باقی نگذاردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Leave sb in no doubt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )