برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1322 100 1

Lifestyle

/ˈlaɪfˌstaɪl/ /ˈlaɪfstaɪl/

شیوه ی زندگی، سطح و سبک زندگی (life style هم می نویسند)، زندگی در افریقا دشوار است

بررسی کلمه Lifestyle

اسم ( noun )
• : تعریف: the general mode of living of a person or group, including attitudes, occupational and class characteristics, financial priorities, possessions, and the like.
مشابه: life, living, modus vivendi

واژه Lifestyle در جمله های نمونه

1. this lifestyle will not be conducive to physical and spiritual health
این روش زندگی منجربه سلامتی جسمی و روحی نخواهد شد.

2. those who are used to a western lifestyle find it hard to live in africa
برای آنان که به شیوه‌ی زندگی غربی خو گرفته‌اند،زندگی در افریقا دشوار است.

3. They lived a very lavish lifestyle .
[ترجمه A.A] آنها پر زرق و برق زندگی میکردند
|
[ترجمه ترگمان]آن‌ها شیوه زندگی بسیار پر هزینه زندگی می‌کردند
[ترجمه گوگل]آنها یک شیوه زندگی پرطرفدار زندگی می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her lifestyle was out of kilter with her politics.
[ترجمه ترگمان]سبک زندگی او از kilter با سیاست او خارج شده‌بود
[ترجمه گوگل]شیوه زندگی او با سیاست هایش فرق داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They criticized the ostentatious lifestyle of their leaders.
[ترجمه ترگمان ...

معنی کلمه Lifestyle به انگلیسی

lifestyle
• way of life
• your lifestyle is the way you live, for example the things you normally do.
gay lifestyle
• homosexual way of life, lifestyle characterized by attraction to members of the same gender
western lifestyle
• modern lifestyle of european and north american countries

Lifestyle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

matin
روش زندگی
مسعود.ه.ز
نوعی روال زندگی-مدرن که در عرصه و باروی شهرها(دورتر از طبیعت وجامعه بسته)و تنگناهای ماشینیسم و برخورداری های رهاوردهای دیجیتالی.....وتغییر برنامه(ساعت زیستی) و ریتم(سرعت های آنچنانی) و محتوای(شتاب فزاینده آن جای تامل نگذاشته) آن را متحول و دگرگون و یکسره متفاوت کرده است
sakineh tebbi
شیوه ی زندگی
سید محمد علوی نسب اشکذری
tragic lifestyle
سبک زندگی غم انگیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lifestyle
کلمه : lifestyle
املای فارسی : لیفستیل
اشتباه تایپی : مهبثسفغمث
عکس lifestyle : در گوگل

آیا معنی Lifestyle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )