برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Live highlander rose bush

Live highlander rose bush را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شفيق الله مصلح
گل بوته هاۍ پوشت کوهى زنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Live highlander rose bush مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )