برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Live - up - to - its - reputation

Live up to its reputation

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح)
در حد شأن و مقام خود رفتار کردن، طبق نام و آوازه خود زندگی کردن، برازنده منزلت و شأن خود زندگی کردن یا بودن، همانطور که ازش انتظار میرود بودن، برآوردن انتظار یا انتظارات، مطابق انتظار بودن، سزاوار نام و آوازه خود بودن!

I hope I can live up to my reputation
امیدوارم بتوانم مطابق انتظار باشم!
امیدوارم بتوانم در حد شأن و مقامم زندگی کنم.
امیدوارم بتوانم سزاوار شهرت و خوشنامي ام باشم.
The cruise ship lived up to its reputation
کشتی تفریحی همان طوری بود که می‌گفتند!
بهار
یعنی لذت بخش بودن ..... یا هیجان انگیز بودن چیزی

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Live up to its reputation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )