برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Load down

Load down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
حمل کردن،بردن،بار شدن،
زیربار،مسولیت، کار، یا فشار قرار دادن،بار یا مسولیت زیادی بر روی دوش کسی گذاشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Load down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )