برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1316 100 1

Lock away


در جای قفل شده یا امن نگهداری کردن

واژه Lock away در جمله های نمونه

1. The jewels were locked away inside the safe.
[ترجمه ترگمان]جواهرات در گاوصندوق قفل بود
[ترجمه گوگل]جواهرات در داخل امن قفل شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He carefully locked away the records in a filing cabinet.
[ترجمه ترگمان]او صفحه‌های بایگانی را با دقت قفل کرد
[ترجمه گوگل]او با دقت پرونده ها را در یک کابینه پرونده قفل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Scum like that should be locked away!
[ترجمه ترگمان]!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !
[ترجمه گوگل]کلاهبرداری مثل این باید قفل شود!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The family jewels are locked away in a safe.
[ترجمه ترگمان]جواهرات خانواده در امان است
[ترجمه گوگل]جواهرات خانواده در ایمن قفل شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He has loc ...

معنی کلمه Lock away به انگلیسی

lock away
• lock up in a hidden or secure place, shut up, shut away

Lock away را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا
زندانی شده
امین
در جای امنی نگهداری کردن،در جای امنی محبوس کردن
سید محمود حسینی
دور شدن از مردم جهت درس خوندن یا انجام کاری، محدود یا محبوس کردن خود جهت مطالعه یا انجام کاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lock away
کلمه : lock away
املای فارسی : لک آاوای
اشتباه تایپی : مخزن شصشغ
عکس lock away : در گوگل

آیا معنی Lock away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )