برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1356 100 1

Look down

واژه Look down در جمله های نمونه

1. Never look down to test the ground before taking your step; only he who keeps his eye fixed on the far horizon will find his right road.
[ترجمه ترگمان]هرگز به پایین نگاه نکنید، قبل از این که قدم به قدم بردارید؛ فقط او که چشم خود را به افق دوردست دوخته، راه درست را پیدا خواهد کرد
[ترجمه گوگل]قبل از قدم زدن، زمین را آزمایش نکنید؛ تنها کسی که چشم خود را در افق دور نگه می دارد، جاده مناسب خود را پیدا خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You can look down from the mezzanine into the ground floor lobby.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید از هر سه‌طبقه پایین به سالن طبقه همکف نگاه کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید از مززنین به سمت لابی طبقه اول نگاه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I look down on those who eat the bread of idleness.
[ترجمه ترگمان]به کسانی که نان تنبلی می‌خورند، نگاه می‌کنم
[ترجمه گوگل]من به کسانی که نان بی روح می خورند نگاه می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. People who live in that area tend to look down their noses at their poorer neighbours.
...

معنی عبارات مرتبط با Look down به فارسی

(عامیانه) با نخوت نظر افکندن بر، ابرو بالا انداختن

معنی کلمه Look down به انگلیسی

look down
• appearance of paper when examined under reflected light; silvery carangid fish with a condensed body and eyes located on the top of its truncated forehead
look down on
• despise, scorn

Look down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی افراسیابی
نگاهی که به سمت پایین باشه رو با این عبارت بیان میکنند !یکی از بیشترین استفاده های این عبارت برای زمانیه که شخص به ساعتش نگاه میکنه ! برای مثال :
Sometime i'll look down at my watch 3 consecutive time and still not know what time it is !
یعنی : بعضی اوقات 3 دفعه پشت سر هم به ساعتم نگاه میکنم و هنوز نمیفهمم ساعت چنده !
اشکان
نگاه از روی تکبر
wanton
think you are better than some body
Setayesh-Arya
به چشم حقارت به کسی نگاه کردن
احمد شعيب
She seems to look down on people who are less intelegent them her
زکریا
سر حال نبودن
niloo
نظر کسی را منفی کزدن نسبت به چیزی
Farahani
از چشم افتادن
Kdbnrkfv
نگاه کردن با تحقیر
Look at by angry
🐾 مهدی صباغ
با دیده ی تحقیر به دیگران نگریستن
دیگران را از خود سطح پایین تر فرض کردن
sh.m
مذمت کردن
DANIAL
به طور تحقیر آمیز به کسی نگاه کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Look down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )