برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1266 100 1

Look on the bright side


جنبه های مثبت چیزی را درنظر گرفتن

معنی کلمه Look on the bright side به انگلیسی

look on the bright side of
• be optimistic, see things in a positive light
look on the bright side of it
• look at the positive side

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
نیمه پر لیوان رو دیدن
مهدی صباغ
خوش بین بودن
مثبت اندیش بودن
تفکر مثبت داشتن
Asma
نیمه پر لیوان را دیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی look on the bright side
کلمه : look on the bright side
املای فارسی : لوک اون تاه برایت ساید
اشتباه تایپی : مخخن خد فاث ذقهلاف سهیث
عکس look on the bright side : در گوگل

آیا معنی Look on the bright side مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )