برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1227 100 1

Lowercase


(چاپ) حرف کوچک (در برابر: حرف بزرگ uppercase)، حرف ریز، حرف ریز با حروف ریز چاپ کردن

واژه Lowercase در جمله های نمونه

1. We did the logo in lower-case letters instead of capitals.
[ترجمه ترگمان]ما به جای حروف بزرگ، لوگو را در حروف با حروف پایین انجام دادیم
[ترجمه گوگل]ما در حروف کوچک حروف به جای پایتخت ها، لوگو را وارد کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Lowercase letters will match either lowercase or uppercase characters in the document, but upper-case characters will only match their exact counterparts.
[ترجمه ترگمان]حروف Lowercase با حروف کوچک یا بزرگ در سند رقابت خواهند کرد، اما شخصیت‌های درجه بالا فقط با همتایان دقیق خود تطبیق خواهند کرد
[ترجمه گوگل]حروف کوچک، حروف کوچک و بزرگ را در سند مطابقت می دهند اما شخصیت های بزرگ فقط با همتای دقیق آنها مطابقت دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. For example, the editor will need to check lists of headwords which begin with lower-case letters.
[ترجمه ترگمان]برای مثال، سردبیر باید لیستی از headwords را چک کند که با حروف با حروف پایین شروع می‌شوند
[ترجمه گوگل]برای مثال، ویرایشگر باید لیستی از headwords ها را که با حروف کوچک نوشته شده است، بررسی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Should I ...

معنی Lowercase در دیکشنری تخصصی

lowercase
[کامپیوتر] حروف کوچک - حروف کوچک c,b,a ... در مقابل حروف بزرگ D,C,B,A ... .

معنی کلمه Lowercase به انگلیسی

lowercase
• (about a letter) minuscule, not in the capital form; pertaining to the lower case

Lowercase را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
حروف کوچک به جاهای حروف بزگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lowercase
کلمه : lowercase
املای فارسی : لورکس
اشتباه تایپی : مخصثقزشسث
عکس lowercase : در گوگل

آیا معنی Lowercase مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )