برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1352 100 1

Loyalty

/ˌlɔɪəlti/ /ˈloɪəlti/

معنی: ثبات قدم، وفاداری، سرسپردگی، وظیفه شناسی، صداقت
معانی دیگر: باوفایی، اخلاص

بررسی کلمه Loyalty

اسم ( noun )
حالات: loyalties
(1) تعریف: the condition of being faithful or loyal.
مترادف: adherence, allegiance, constancy, faithfulness, fealty, fidelity, steadfastness
متضاد: disloyalty, treachery
مشابه: devotion, faith, patriotism

(2) تعریف: an instance of being loyal.
مترادف: adherence, allegiance, fealty, fidelity
متضاد: disloyalty, treachery, treason
مشابه: attachment, devotion, faithfulness, patriotism

واژه Loyalty در جمله های نمونه

1. How can we provide job opportunities for all our graduates?
چگونه می توانیم برای همه فارغ التحصیلان فرصت های شغلی فراهم کنیم؟

2. Hal said he would bring the ball provided he would be allowed to pitch.
هال گفت توپ را می آورد به شرط این که خودش توپ را پرت کند

3. The government is obligated, among other things, to provide for the common welfare and secure the blessings of peace for all citizens.
از جمله وظایف دولت، تامین کردن رفاه اجتماعی و حفظ امنیت و صلح برای تمامی شهروندان است

4. they pledged loyalty to their leader
آنان عهد کردند که به رهبر خود وفادار باشند.

5. they swore undying loyalty to their leader
سوگند خوردند که نسبت به رهبر خود همیشه وفادار باشند.

6. as long as it was politic to profess loyalty
تا زمانی که ادعا به وفاداری به صلاح بود

7. she followed hassan with a kind of canine loyalty
او با (نوعی) وفاداری سگ‌مانند از حسن پیروی می‌کرد.

8. she gave him many assurances of love and loyalty
خیلی به او قول عشق و وفاداری می‌داد.

9. She gave repeated assurances of her loyalty.
[ترجمه ترگمان]او اطمینان خاطر خود را تکرار کرد
[ترجمه گوگل]او اطمینان مکررا از وفاداری او را تکرار کرد
[ترجمه شما] ...

مترادف Loyalty

ثبات قدم (اسم)
abidance , grittiness , perseverance , loyalty , resolution
وفاداری (اسم)
loyalty , camaraderie , allegiance , fidelity , fealty , constancy , troth
سرسپردگی (اسم)
surrender , loyalty , allegiance , devotion , fidelity , commitment , faithfulness , troth , capitulation , committal
وظیفه شناسی (اسم)
loyalty , fealty , deontology
صداقت (اسم)
loyalty , veracity , truth , fidelity , honesty , trueness

معنی کلمه Loyalty به انگلیسی

loyalty
• faithfulness, devotion, constancy
• loyalty is behaviour in which you stay firm in your friendship or support for someone or something.
• loyalties are feelings of friendship, support, or duty.
affirm one's loyalty
• assert one's allegiance, profess one's faithfulness
dual loyalty
• double loyalty, loyalty that is divided between two (people, countries, etc.)
outright loyalty
• complete loyalty, total faithfulness
showed loyalty
• was loyal, was faithful
unreserved loyalty
• faithfulness that is not qualified

Loyalty را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی زرابی
تعلق داشتن به کسی یا چیزی
عليرضا كريمي وند
Loyalty وفادلي، ثبات قدم
من آن خاك وفادلي
كه از من بوي نشان عشق تو مي آيد
معجزه را كسي ميدانم
كه در آغوش او ( معشوق)
حالت زيباي لبم، زيباترين خوشبختي رابه چشمانم مي بخشد
نيك بختي
moein
تامین کردن
Gladiator
faithfulness to a person

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی loyalty
کلمه : loyalty
املای فارسی : لیلتی
اشتباه تایپی : مخغشمفغ
عکس loyalty : در گوگل

آیا معنی Loyalty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )