برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

lash into

lash into را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
به شدت انتقاد کردن، به شدت مورد نکوهش قرار دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی lash into مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )