برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1316 100 1

lash out at

معنی کلمه lash out at به انگلیسی

lash out at
• attack with angry words
lash out at others
• take out one's anger on others, verbally attack others out of anger

lash out at را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dariush Alagha
پرخاش کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی lash out at مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )