برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1328 100 1

lay waste


ویران کردن، با خاک یکی کردن، خراب کردن

بررسی کلمه lay waste

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to destroy; devastate.
مشابه: desolate, devastate, ravage

- The bomb laid waste the city.
[ترجمه امین] بمب شهر را به طور کامل ویران کرد.
|
[ترجمه ترگمان] بمب باعث هدر رفتن شهر شد
[ترجمه گوگل] این بمب شهر را هدر داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه lay waste در جمله های نمونه

1. And when he speaks to you,believe in him,though his voice may shatter your dream as the north wind lays waste the garden.
[ترجمه ترگمان]و وقتی با تو حرف می‌زند، باور کن، اگر چه صدایش ممکن است رویای شما را به هنگام باد شمالی در باغ به هم بزند
[ترجمه گوگل]و هنگامی که او به شما می گوید، به او ایمان بیاورید، هرچند صدای او می تواند رویای شما را از بین ببرد زیرا باد شمالی باعث می شود باغ را از بین ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The island was laid waste and abandoned.
[ترجمه ترگمان]جزیره را به هدر داده و رها کرده بودند
[ترجمه گوگل]این جزیره از بین رفت و رها شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Land is valuable. Not an inch of land is allowed to lie waste.
[ترجمه ترگمان]زمین ارزشمند است حتی یک اینچ زمین هم مجاز به دفن زباله نیست
[ترجمه گوگل]زمین با ارزش است نه یک اینچ از زمین مجاز به دروغ زدن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Whole stretches of land were laid waste and depopulated.
[ترجمه ترگمان]گستره وسیعی از زمین‌ها بایر و خالی از سکنه ش ...

معنی کلمه lay waste به انگلیسی

lay waste
• destroy, completely ruin

lay waste را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
(زمین ، مزرعه)از بین بردن ، تخریب کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lay waste
کلمه : lay waste
املای فارسی : لای وسط
اشتباه تایپی : مشغ صشسفث
عکس lay waste : در گوگل

آیا معنی lay waste مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )