انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 891 100 1

واژه layering در جمله های نمونه

1. Rich colors, luscious textures, and inventive layering are giving women more options in hosiery than in past seasons.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]رنگ‌های غنی، بافت‌های luscious، و لایه‌بندی مبتکرانه، به زنان گزینه‌های بیشتری را در hosiery نسبت به فصل‌های گذشته می‌دهند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رنگ های پرطرفدار، بافت های خوش طعم و لایه بندی نوآورانه، زنان بیشتری را در جوراب های جوراب می گذارند نسبت به فصول گذشته
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. But spiking the sugar with vinegar, and layering distortion over melody, is the Alternative Formula nowadays.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما میخ کردن شکر با سرکه و ایجاد تغییر در ملودی، فرمول جایگزین این روزها است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما شکر با سرکه، و تحریف لایه بندی شده بر روی ملودی، امروزه فرمول جایگزین است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The layering is disrupted by small scale displacement along fault planes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]لایه‌بندی، با جابجایی در مقیاس کوچک در امتداد صفحات معیوب، مختل می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]لایه بندی شده توسط جابجایی در مقیاس کوچک در امتداد خطوط گسل ایجاد شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. We are acutely sensitive to sedimentary layering, perhaps because of our origins in prehistory?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما به layering رسوبی بسیار حساس هستیم، شاید به خاطر origins در دوران ماقبل تاریخ؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شاید به دلیل ریشه های ما در پیش از تاریخ، ما به لایه رسوبی حساسیت می کنیم؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Carl Orff uses such multi-voiced layering to excellent effect, yet retains great simplicity, clarity, and directness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کارل Orff از این نوع لایه‌بندی چند جانبه به اثر بسیار عالی استفاده می‌کند، با این حال سادگی، وضوح و صراحت بالایی را حفظ می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کارل اورف از چنین لایه بندی چند لمسی برای اثر بسیار عالی استفاده می کند، با این وجود سادگی، وضوح و مستقیم بودن را حفظ می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Layering is vital so good thermal vests and long johns are a must.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Layering بسیار حیاتی است، به همین دلیل جلیقه گرمایی خوب و johns بلند یک اجبار هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]لایه بندی حیاتی است بنابراین جلیقه های حرارتی خوب و johns طولانی باید باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Serpentine layering Climbers such as clematis, jasmine, wisteria and honeysuckle root wherever their long pliable stems touch the soil.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در هر جایی که ساقه‌های بلند و نرم آن‌ها به خاک می‌رسد، climbers مانند clematis، یاسمن، wisteria و honeysuckle ریشه دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]صخره نوردی صخره نوردی مانند کلاسیک، یاسمن، وستریا و ریشه ساقه خوک هر جا که ساقه های طولانی آن را لمس می کنند، خاک را لمس می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Traditionally, the layering process ends in late autumn with the addition of fresh pineapple chunks.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به طور سنتی، فرآیند لایه‌بندی در اواخر پاییز با اضافه کردن تکه‌های آناناس تازه به پایان می‌رسد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به طور سنتی، فرآیند لایه برداری با پایان دادن به اجسام تازه آناسه به پایان می رسد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The magmatic layering and structures prove that the ophiolite was tilted towards northwest with imbricated sequence.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]لایه‌بندی ظریف و ساختارها ثابت می‌کند که the با توالی imbricated به سمت شمال غربی متمایل شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]لايه بندي و سازه هاي ماگمايي نشان مي دهد که افيوليت به سمت شمال غرب با پيچيده جور شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. This form of layering does have its own drawbacks because its bakes in assumptions of location agnosticity and synchronicity of invocation into the higher order service units.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این نوع لایه‌بندی، اشکالات خود را دارد زیرا در فرضیات مکان agnosticity و انطباق با واحدهای خدمات درجه بالاتر منطبق است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این شکل لایه بندی دارای نقایص خاص خود است، زیرا آن را در فرضیات آگنوستیک موقعیت و همچندی بودن فراخوانی در واحدهای خدماتی مرتبه بالاتر قرار می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. By lifting and layering her hair, Michael created a lighter frame for her face.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مایکل با بلند کردن و لایه‌بندی کردن موهایش یک قاب روشن‌تر برای صورتش ایجاد کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مایکل با بلند کردن و راندن موهایش یک قاب سبک تر را برای چهره اش ایجاد کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Corylus heterophylla vegetative propagation was relatively difficult, layering method was mainly used at present,[sentence dictionary] but low coefficient of propagation limited mass production of its seedlings.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]corylus گیاهی corylus heterophylla نسبتا سخت بود، روش لایه‌بندی به طور عمده در حال حاضر، [ فرهنگ لغت [ جمله ] مورد استفاده قرار گرفت، اما ضریب پایین انتشار، تولید انبوه محدودی از نهال‌ها را محدود کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انتشار کریولوس هتروفیللا نسبتا دشوار بود، روش لایه بندی شده در حال حاضر [واژه لغت واژه] عمدتا مورد استفاده قرار گرفت، اما ضریب کم تولید انبوه توده تولید نهال آن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Layering sheers is anther way to help conceal what is underneath.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Layering sheers anther است که به پنهان کردن آنچه در زیر آن است کمک کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انعطاف پذیری لایه ها راه منفی برای کمک به پنهان کردن آنچه در زیر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Commonly used cuttage, engraft and layering are progenitive, also can sow.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]engraft و لایه‌بندی، که عموما به کار می‌روند، progenitive هستند و هم چنین می‌توانند بکارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بذرهای معمولی استفاده می شود، جذب و لایه بندی می شوند، همچنین می توانند بپزند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Image layering support - move stacked pictures forward and backward, useful for creating a picture gallery web page.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]لایه‌بندی تصاویر، تصاویر را به سمت جلو و عقب روی هم انباشته، و برای ایجاد یک صفحه وب گالری تصویر مفید است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پشتیبانی لایه بندی تصویر - حرکت تصاویر انباشته به جلو و عقب، مفید برای ایجاد یک صفحه وب گالری عکس
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی layering در دیکشنری تخصصی

layering
[کامپیوتر] لایه بندی .
[زمین شناسی] لایه بندی ترکیبی مترادفی برای لایه بندی فاز که معمولاً در مواجهه با سنگهای دگرگون استفاده می شود. مترادف: لایه بندی اولیه.
[زمین شناسی] لایه بندی پنهان آن نوع از لایه بندی در توده نفوذی آذرین که در آن یک تغییر عمودی منظم در ترکیب شیمیایی یا کانی ها وجود دارد. و به خاطر اینکه کمتر از لایه بندی ریتمیک مشهود اسست بدین نام خوانده می شود. نسبتهای عنصری ویژه بازگو کننده لایه بندی پنهان در کانی های مافیک Fe/Mg و در فلدسپاتها Ca/Na می باشد.
[معدن] لایهبندی تفریقی (زمین شناسی ساختمانی)
[زمین شناسی] لایه بندی جریانی ساختار یک سنگ آذرین که توسط لایه های متناوب از رنگ، ترکیب کانی شناسی و یا بافت تشخیص داده می شود که در نتیجه جریان ماگما یا گدازه حاصل شده است. مترادف: لایه بندی جریانی. لایه بندی برون ریز. نیز ببینید: نواربندی (سنگ شناسی آذرین).
[زمین شناسی] لایه بندی فازی (الف) لایه بندی کانی شناسی سنگهای آذرین عمیق که محصول ظهور و ناپدید شدن تدریجی و عموماً ناگهانی (از پایین به بالا) به فراز فازهای کانی شناختی است. مقایسه شود با: rhythmic layering, cryptic layering (ب) ساختاری بزرگ مقیاس در سنگهای دگرگونی که توسط لایه هایی تقریباً موازی که دارای منشاهای متفاوتی بوده و از نظر کانی شناسی با سنگهای میزبان (مانند گنایس یا پریدوتیت) متفاوت می باشند، شکل گرفته است. مترادف: primary banding, compositional layering, primary layering, crystallization banding.
[زمین شناسی] لایه بندی اولیه ، لایه بندی ترکیبی
[زمین شناسی] لایه بندی ریتمی - لایه بندی به راحتی قابل مشاهده در یک توده نفوذی آذرین که در آن تکرار زونهایی با ترکیب متفاوت باعث ایجاد الگوی abc,abc,abc شده است. این لایه بندی در نتیجه تبلور فازهای ویژه با رسیدن دوره ای ماگما به ترکیبات بحرانی، حاصل می شود. - نیز ببینید: تبلور چرخه ای، لایه بندی مخفی، لایه بندی گورخری.
[زمین شناسی] نوعی لایه بندی ریتمی - یک نوع لایه بندی ریتمیک که در آن لایه ها از دانه های کانی طویل ساخته شده و بطوری جهت یافته اند که محورهای طویل آنها به سختی عمود بر لایه بندی است. (تابنک و یولدروارت 1960).
[زمین شناسی] لایه بندی راه راه - لایه بندی ریتمیک که در آن نوارهای تیره و روشن متناوب هستند و معمولاً منعکس کننده مقادیر مختلف پیروکسن و پلاژیوکلاز است.

معنی کلمه layering به انگلیسی

layering
• process of pouring many layers of soap (in soap making); method of inducing a twig to root while still attached to the parent plant (gardening); conduct involving incorrectly changing or layering clothes on top of each other
air layering
• method of stimulating root growth in a plant limb in order to grow the limb as a separate plant

layering را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی layering

ebitaheri@gmail.com ١٨:٤٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤
لایه‌گذاری

[گیاه]
رویش ، ریشه‌زَنی ، ریشه‌دِهی ، ریشه‌رویی
|

پیشنهاد شما درباره معنی layeringنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی layering
کلمه : layering
املای فارسی : لیرینگ
اشتباه تایپی : مشغثقهدل
عکس layering : در گوگل


آیا معنی layering مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )