برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

leading off

leading off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
منشعب می شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی leading off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )