برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

learning organization

learning organization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
سازمان یادگیرنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی learning organization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )