برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

leave somebody cold

leave somebody cold را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی باقری
به چیزی یا کسی علاقه ای نشون ندادن
Opera left him cold
#longman

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی leave somebody cold مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )