برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

legal secretary

legal secretary را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
منشی وکلای حقوقی - دستیار وکلای حقوقی
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Wikipedia :
A legal secretary is a particular category of worker within the legal profession. In the practice of law in the United States, a legal secretary is person who works in the legal profession, typically assisting lawyers. Legal secretaries help by preparing and filing legal documents, such as appeals or motions.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی legal secretary مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )