برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1282 100 1

legality

/liˈɡæləti/ /liːˈɡælɪti/

معنی: قانونی بودن، مطابقت با قانون، رعایت قانون
معانی دیگر: قانونیت

بررسی کلمه legality

اسم ( noun )
حالات: legalities
(1) تعریف: the quality or condition of being legal; lawfulness.

(2) تعریف: observance of or compliance with the law.

(3) تعریف: a rule or obligation required by the law.

- the manifold legalities of the contract
[ترجمه ترگمان] the manifold قرارداد،
[ترجمه گوگل] حقوق قانونی منفی قرارداد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه legality در جمله های نمونه

1. the legality of your action is questionable
قانونی بودن عمل شما مورد تردید است.

2. Several ministers have questioned the legality of the ban.
[ترجمه پیمان] چند وزیر مشروعیت ممنوعیت را زیر سوال بردند.
|
[ترجمه ترگمان]چندین وزیر قانونی بودن این ممنوعیت را زیر سوال برده‌اند
[ترجمه گوگل]وزیران چندین مورد قانونی بودن ممنوعیت را مورد سوال قرار داده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Six journalists sought to challenge in court the legality of the ban on broadcasting.
[ترجمه پیمان] شش روزنامه نگار در صدد زیر سوال بردن مشروعیت پخش برنامه در دادگاه بودند.|
[ترجمه ترگمان]شش روزنامه‌نگار به دنبال چالش کشیدن در دادگاه قانونی بودن ممنوعیت پخش برنامه بودند
[ترجمه گوگل]شش روزنامه نگار در صدد محکوم کردن ممنوعیت پخش در دادگاه بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویس ...

مترادف legality

قانونی بودن (اسم)
legality , legitimacy
مطابقت با قانون (اسم)
legality
رعایت قانون (اسم)
legality

معنی legality در دیکشنری تخصصی

legality
[حقوق] قانونی بودن، مشروعیت، حقانیت

معنی کلمه legality به انگلیسی

legality
• lawfulness; obedience to the law
• the legality of an action or situation concerns whether or not it is allowed by law.

legality را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی مهندس
قانون مداری
امیر
هویت قانونی
فواد بهشتی
مشروعیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی legality
کلمه : legality
املای فارسی : لگلیتی
اشتباه تایپی : مثلشمهفغ
عکس legality : در گوگل

آیا معنی legality مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )