برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1329 100 1

lentil

/ˈlentl̩/ /ˈlentl̩/

معنی: عدس، دانه عدس، منجو، مرجمک
معانی دیگر: (گیاه شناسی) عدس، مرجی (lens culinaris از خانواده ی pea)، نسک

بررسی کلمه lentil

اسم ( noun )
(1) تعریف: a round, flattened seed produced by the lentil plant, used as food.

(2) تعریف: an annual legume, related to the pea, that bears such seeds.

واژه lentil در جمله های نمونه

1. A handful of poxy tents sold greasy lentil pilaf to the worst kind of industry lackey.
[ترجمه ترگمان]تعدادی از چادرهای poxy، بشقاب برنج greasy را به بدترین نوع of صنعتی فروخته بودند
[ترجمه گوگل]تعداد انگشت شماری از چادرهای پوسچنوی به جای بدترین نوع صنعت نانواچی، عدس چربی را به فروش می رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Dudley orders a spicy lentil soup and a bottle of sparkling mineral water.
[ترجمه ترگمان]دادلی یک سوپ سبزیجات تند و یک بطری آب معدنی درخشان سفارش می‌داد
[ترجمه گوگل]دادی یک سوپ عدس تند و یک بطری آب معدنی شفاف را تهیه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. However, it improves lentil or potato salads.
[ترجمه ترگمان]با این حال، این کار سالاد سیب‌زمینی و یا سیب‌زمینی را بهبود می‌بخشد
[ترجمه گوگل]با این حال، عدس یا سالاد سیب زمینی را بهبود می بخشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Combine the lentil mixture with the onion mixture and heat through.
[ترجمه ترگمان]مخلوط عدس را با مخلوط پیاز و گرما مخلوط کنید
[ترجمه گوگل] ...

مترادف lentil

عدس (اسم)
lentil
دانه عدس (اسم)
lentil
منجو (اسم)
lentil
مرجمک (اسم)
lentil

معنی کلمه lentil به انگلیسی

lentil
• plant belonging to the legume family; round flattened seed produced by the lentil plant and used for food
• lentils are dried seeds taken from a particular plant which are cooked and eaten.

lentil را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Saba
عدس
🌹💋🌹💋
غذاي عدس
Rojina
عدس(یک نوع حبوبات)
Aylin
Lentil soup:سوپ عدس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lentil
کلمه : lentil
املای فارسی : لنتیل
اشتباه تایپی : مثدفهم
عکس lentil : در گوگل

آیا معنی lentil مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )