برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

liberal gift


بخششی که نماینده رادی و نظری بلندی دهنده باشد، بخشش کافی

liberal gift را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی liberal gift
کلمه : liberal gift
املای فارسی : لیبرال گیفت
اشتباه تایپی : مهذثقشم لهبف
عکس liberal gift : در گوگل

آیا معنی liberal gift مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )