برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
lie - at - the - lurch

lie at the lurch


(قدیمی) کمین کردن، (در خفا) به انتظار کسی نشستن

lie at the lurch را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lie at the lurch
کلمه : lie at the lurch
املای فارسی : لیه آات تاه لورچ
اشتباه تایپی : مهث شف فاث معقزا
عکس lie at the lurch : در گوگل

آیا معنی lie at the lurch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )