برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

lifecycle

lifecycle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا خسروی
مراحل کار
مراحل تولید یک محصول
رضا نادرعلی
در حسابداری صنعتی (بهای تمام شده )
عمدتا به معنی چرخه تولید و ایجاد محصول
فارسی را پاس بداریم.
دوره زندگی
چرخه حیات
طول عمر
عمر پروژه
مدت زمان احداث
زینب زرمسلک
دوران حیات، چرخه حیات، زیست چرخ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی lifecycle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )