برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1285 100 1

lifeguard

/ˈlaɪfˌɡɑːrd/ /ˈlaɪfɡɑːd/

معنی: نگهبان، گارد، مامور نجات غریق
معانی دیگر: (مربی شنا که استخر یا هر محل شنا را سرپرستی می کند و عملیات نجات غریق انجام می دهد) مربی نجات غریق

بررسی کلمه lifeguard

اسم ( noun )
• : تعریف: a person employed to watch over a swimming area and rescue anyone who might be drowning.

واژه lifeguard در جمله های نمونه

1. During the summer she worked as a lifeguard.
[ترجمه ترگمان]در طول تابستان به عنوان نجات‌غریق کار می‌کرد
[ترجمه گوگل]در طول تابستان او به عنوان یک سپاه پاسداران کار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The lifeguard shucked off his sweatshirt.
[ترجمه ترگمان]غریق‌نجات بودم که sweatshirt رو در آورد
[ترجمه گوگل]مامور حفاظتی لباسش را برداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Jody's been obsessed with some lifeguard for months.
[ترجمه ترگمان]جودی \"چند ماهه که داره غرق میشه\"
[ترجمه گوگل]جودی با چند نگهبان برای چندین ماه وسواس دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There is always a lifeguard to ensure that no one comes to any harm.
[ترجمه ترگمان]همیشه یک نجات‌غریق وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که هیچ کسی آسیب نمی‌بیند
[ترجمه گوگل]همیشه یک سپاه پاسداران وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که هیچ کس به هیچ آسیب نمی رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف lifeguard

نگهبان (اسم)
guardian , warden , ward , keeper , watchman , guard , curator , sentinel , conservator , custodian , lifeguard , sentry , guardsman , watchdog
گارد (اسم)
guard , lifeguard
مامور نجات غریق (اسم)
lifeguard

معنی کلمه lifeguard به انگلیسی

lifeguard
• expert swimmer employed to watch over other swimmers and rescue anyone in danger of drowning (i.e. at a beach or pool)
• a lifeguard is a person at a beach or swimming pool whose job is to rescue people who are in danger of drowning.

lifeguard را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ریحانه
غریق نجات
ریحانه
نجات غریق
N.g
غریق نجات
Matin
غریق نجات
a person who works at a beach or swimming pool and rescues people when they are in danger of drowning
متین خدایی
غریق نجات
مهدی86
غریق نجات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lifeguard
کلمه : lifeguard
املای فارسی : لیفگوارد
اشتباه تایپی : مهبثلعشقی
عکس lifeguard : در گوگل

آیا معنی lifeguard مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )