برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1321 100 1

light bulb

/ˈlaɪtˈbəlb/ /laɪtbʌlb/

معنی: لامپ برق، چراغ برق
معانی دیگر: چراه برق

بررسی کلمه light bulb

اسم ( noun )
• : تعریف: an incandescent electric light, or the bulb-shaped glass housing that encloses its filament.

واژه light bulb در جمله های نمونه

1. How did Edison make the light bulb?
[ترجمه X] ادیسون چگونه لامپ برق را ساخت؟
|
[ترجمه X1] چگونه ادیسون لامپ را اختراع کرد ؟!
|
[ترجمه ترگمان]ادیسون چطور لامپ را درست کرد؟
[ترجمه گوگل]ادیسون چگونه لامپ را چگونه انجام داد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I wish someone would invent an everlasting light bulb.
[ترجمه 111] ای کاش کسی لامپ نوری ابدی اختراع کند.|
[ترجمه ترگمان]ای کاش یک نفر یک لامپ معمولی اختراع می‌کرد
[ترجمه گوگل]آرزو می کنم یک لامپ الکتریکی همیشه ابداع کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف light bulb

لامپ برق (اسم)
bulb , light bulb
چراغ برق (اسم)
light bulb

معنی کلمه light bulb به انگلیسی

light bulb
• object made from a metal base and glass case (produces light when an electrical current is passed through it)
• a light bulb is the central glass part of an electric lamp which light shines from.
electric light bulb
• light bulb generated by electricity

light bulb را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Bahar
لامپ نور
..
لامپ حبابی
sahel
لامپ روشن
مریم
لامپ برق
tinabailari
Thomas Edison invented the light bulb
توماس ادیسون لامپ را اختراع کرد ⚗️⚗️⚗️
فاطمه
پیازی روشن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی light bulb
کلمه : light bulb
املای فارسی : لایت بالب
اشتباه تایپی : مهلاف ذعمذ
عکس light bulb : در گوگل

آیا معنی light bulb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )