برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
like - it - or - not

like it or not

like it or not را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
خواه ناخواه، خواهی نخواهی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی like it or not مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )