برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1352 100 1

like mad


(عامیانه) شدید، شدیدا، باشوق و علاقه، دیوانه وار، خشم آلود

بررسی کلمه like mad

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (informal) with great speed or enthusiasm.
مترادف: fast, furiously, like crazy

- He ran like mad to catch up to us.
[ترجمه مجتبی] او دیوانه وار هر کاری می‌کند تا به ما برسد
|
[ترجمه ترگمان] مثل دیوانه‌ها می‌دوید تا به ما برسد
[ترجمه گوگل] او فرار کرد و به ما هجوم آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه like mad در جمله های نمونه

1. She's been saving like mad because she wants to buy a car.
[ترجمه ترگمان]اون مثل دیوونه صرفه‌جویی می‌کنه چون می‌خواد یه ماشین بخره
[ترجمه گوگل]او مانند دیوانه صرفه جویی کرده است زیرا می خواهد یک ماشین بخرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I was very frightened and clinging on like mad.
[ترجمه ترگمان]من خیلی ترسیده بودم و مثل دیوانه‌ها چسبیده بودم
[ترجمه گوگل]من خیلی ترسیدم و مانند آن دیوانه شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She ran like mad to catch the bus.
[ترجمه ترگمان]مثل دیوانه‌ها می‌دوید تا اتوبوس را بگیرد
[ترجمه گوگل]او فرار کرد تا به اتوبوس برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was weight training like mad.
[ترجمه ترگمان]مثل دیوانه‌ها تمرین می‌کرد
[ترجمه گوگل]او آموزش وزن مانند دیوانه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه like mad به انگلیسی

run like mad
• run wild, act crazy
work like mad
• work very hard that it is almost inhuman

like mad را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
خیلی سریع و با تلاش فراوان
مهدی
مثل چی

I had to run like mad to catch the bus
باید مثل چی میدویدم تا به اتوبوس برسم
زهرا مرادی
خیلی سریع،خیلی سخت،زیاد
سادات سیدایی
باید با سرعت برق و باد برسم خونه _

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی like mad
کلمه : like mad
املای فارسی : لیک ماد
اشتباه تایپی : مهنث ئشی
عکس like mad : در گوگل

آیا معنی like mad مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )