انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1030 100 1

liquid crystal display

تلفظ liquid crystal display
تلفظ liquid crystal display به آمریکایی/ˈlɪkwədˈkrɪstəlˌdɪˈspleɪ/ تلفظ liquid crystal display به انگلیسی/ˈlɪkwɪdˈkrɪstəldɪˈspleɪ/

رجوع شود به: lcd

بررسی کلمه liquid crystal display

اسم ( noun )
• : تعریف: see LCD.

واژه liquid crystal display در جمله های نمونه

1. The units use back light liquid crystal displays and, according to Burmarc, consume very little power.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این واحدها از صفحه بلور مایع روشن استفاده می‌کنند و به گفته Burmarc توان بسیار کمی را مصرف می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]واحدها از صفحه نمایش کریستال مایع نور استفاده می کنند و بر اساس Burmarc، قدرت بسیار کمی را مصرف می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. New products, including liquid crystal display televisions, long-life batteries and new materials offer promise for the future.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]محصولات جدید، از جمله نمایش بلور مایع، تلویزیون، باتری بلند مدت و مواد جدید، نوید آینده را می‌دهند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]محصولات جدید، از جمله تلویزیون های کریستال مایع، باتری های با عمر طولانی و مواد جدید، وعده ای برای آینده ارائه می دهند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Measurements are shown on a liquid crystal display.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اندازه‌گیری‌ها در یک صفحه نمایش بلور مایع نشان داده می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اندازه گیری بر روی صفحه نمایش کریستال مایع نشان داده شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. This article is based on SCM LCD liquid crystal display control system was studied.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله براساس یک صفحه کنترل از صفحه نمایش بلور مایع در SCM مورد مطالعه قرار گرفته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مقاله بر اساس سیستم کنترل نمایشگر LCD کریستال مایع LCD SCM مورد بررسی قرار گرفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Output devices can monitor liquid crystal display technology and digital display technologies.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ابزارهای خروجی می‌توانند بر فن‌آوری‌های نمایش بلور مایع و فن‌آوری‌های نمایش دیجیتالی نظارت داشته باشند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دستگاه های خروجی می توانند تکنولوژی صفحه نمایش کریستال مایع و تکنولوژی های صفحه نمایش دیجیتال را کنترل کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The device is based liquid crystal display ( LCD ), to form a phase - most spatial light modulator.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دستگاه بر پایه صفحه نمایش بلور مایع (LCD)است تا یک تعدیل‌کننده نور فضایی - فضایی - فضایی را شکل دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این دستگاه بر روی صفحه نمایش کریستال مایع (ال سی دی) نصب شده است، برای ایجاد یک فاز - ترین مدولاتور نور فضایی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Thus, the liquid crystal display application nearly covers all demonstrations application domain.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بنابراین کاربرد نمایش بلور مایع تقریبا تمامی دامنه کاربرد تظاهرات را پوشش می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین، برنامه نمایش کریستال مایع تقریبا تمام دامنه کاربرد تظاهرات را پوشش می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Liquid crystal display: Clapboard temperature curve, cry trapping temperature curve, sample temperature curve.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]صفحه نمایش بلور مایع: منحنی دما clapboard، منحنی دما، منحنی دمای نمونه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]صفحه نمایش کریستال مایع: منحنی درجه حرارت کابینت، منحنی درجه حرارت دام گریز، منحنی دمای نمونه
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. It has liquid crystal display, Chinese prompt, and menu operation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این صفحه نمایش کریستال مایع، عملیات سریع چینی و منوی غذا دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این صفحه نمایش کریستال مایع، عملیات چینی و عملیات منو است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Liquid crystal display subroutine call, it is necessary to set each line shows the initial position.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فراخوانی زیر روال به نمایش بلور مایع، لازم است که هر سطر موقعیت اولیه را نشان دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کریستال مایع تماس زیر فرایند نمایش، لازم است که هر خط نشان می دهد موقعیت اولیه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The electronic addressed liquid crystal display forms different diffractive optical elements.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]صفحه نمایش الکترونیکی به رنگ مایع، عناصر نوری diffractive متفاوتی را تشکیل می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]الکترونیک صفحه نمایش کریستال مایع خطوط مختلف عناصر نوری diffractive را تشکیل می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. LCD driver liquid crystal display user hardware required.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نمایش بلور مایع محرک LCD، سخت‌افزار مورد نیاز کاربر را نمایش می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ال سی دی راننده کریستال مایع نمایش سخت افزار کاربر مورد نیاز است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Liquid crystal display (LCD): Optoelectronic device used in displays for watches, calculators, notebook computers, and other electronic devices.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]صفحه نمایش بلور مایع (LCD): دستگاه optoelectronic که در نمایش ساعت‌ها، ماشین‌حساب، کامپیوتر نوت بوک و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی به کار می‌رود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]صفحه نمایش کریستال مایع (ال سی دی): دستگاه Optoelectronic که در نمایشگرها برای ساعت ها، ماشین حساب ها، رایانه های نوت بوک و سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The composition of liquid crystal display module and the designing method of display software and described.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ترکیب ماژول نمایش بلور مایع و روش طراحی نرم‌افزار نمایش و توصیف آن
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ترکیب ماژول نمایشگر کریستال مایع و روش طراحی نرم افزار نمایش داده شده و شرح داده شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی liquid crystal display در دیکشنری تخصصی

liquid crystal display
[کامپیوتر] صفحه نمایش کریستال مایع . - نمایش کریستال مایع - نگاه کنید به LDC.
[برق و الکترونیک] نمایشگر بلور مایع ( ال سی دی ) نوعی نمایشگر رقمی که دارای دو ورقه ی شیشه ای است که توسط لایه ی نازکی از بلور مایع از یکدیگر جدا شده اند . سطح بیرونی هر یک از ورقه های شیشه ای از رساناهای شفافی نظیر اکسید قلع یا اکسید ایندیم پوشیده شده است . و در پوشش ظرف بیننده قطعات شکل دهنده ی حروف و اعداد حک شده و سر سیمهاییی تا لبه های نمایشگر کشیده شده است مایع در حالت عادی شفاف است . با اعمال ولتاژ به الکترودهای رو و پشت ، نظم مولکولها به هم خورده و مایع بدون تولید نور به اندازه ای تاریک می شود . که نویسه های قابل رویت را تشکیل دهد . مصرف توان ناچیز است به گونه ای که آن را برای ساعتهای رقمی ایدئال ساخته است . در برخی کاربردها با استفاده از روشنایی زمینه ، می توان از این نمایشگر ها در تاریکی نیز استفاده کرد .
[برق و الکترونیک] نمایشگر کریستال مایع
[کامپیوتر] صفحه نمایش با محلولهای کریستالی مایعی که رنگی به نظر میرسد .
[برق و الکترونیک] صفحه نمایش بلور مایع رشته ای - تابیده صفحه نمایش حاوی بلور مایع که مولکولهای رشته ای به هم تابیده آن ، در صورت عدم وجود میدان الکتریکی روی محور مارپیچی آرایش می یابند و نور قطبیده شده را تا 90 درجه می چرخانند . وقتی که بلور مایع روی محور جدید خود از طریق قطبی ساز خارجی قرار می گیرد ،بیننده ناحیه پس زمینه روشن را مشاهده می کند . با اعمال میدان الکتریکی به دو سر الکترودهای مخالف ،بلورها خود را به موازات میدان آرایش می دهند و نور قطبی شده ی وارد شونده به وسیله قطبی ساز خارجی سد می شود . در این حالت سطوح سیاه معمولاً به صورت نقطه یا قسمتهای الفبا -عددی ظاهر می شوند . الکترودها می توانند به گونه ای سازمان داده شوند که حالت خاموش متناظر با ناحیه پس زمینه تیره باشد و حالت روشن عناصر تصویر را درخشان کند .

معنی کلمه liquid crystal display به انگلیسی

liquid crystal display
• method of display which sends an electrical current through liquid crystal in order to produce characters (used in appliances such as digital watches and calculators), lcd
• a liquid crystal display is a display of information on a screen, which uses liquid crystals that become visible when electricity is passed through them.

liquid crystal display را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی liquid crystal display
کلمه : liquid crystal display
املای فارسی : لیگوید کریستال دیسپلی
اشتباه تایپی : مهضعهی زقغسفشم یهسحمشغ
عکس liquid crystal display : در گوگل


آیا معنی liquid crystal display مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )