برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

live through

live through را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
to experience a difficult situation or event
Hadi
تجربه گذران زندگی داشتن
Omid norouzi
جان سالم بدر بردن
Mary-hb
تجربه زندگی در شرایط سخت و جان سالم به در بردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی live through مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )