برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
living - from - hand - to - mouth

living from hand to mouth

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
دست به دهان زندگی کردن
Behzad
بخور و نمیر زندگی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی living from hand to mouth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )