برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1348 100 1

lobbyist

/ˈlɑːbiəst/ /ˈlɒbɪɪst/

معنی: کسیکه در پارلمان تبلیغ میکند
معانی دیگر: (آمریکا) نماینده ی گروه فشار، همگر یا رابط میان شرکت ها و صنایع و غیره و نمایندگان کنگره، دلال سیاسی، lobbyer کسیکه در پارلمان تبلیغ میکند

بررسی کلمه lobbyist

اسم ( noun )
• : تعریف: one who attempts, on behalf of a special interest group, to influence the way legislators vote.

- Lobbyists representing the mining industry sought to win the senator's support for their cause.
[ترجمه ترگمان] Lobbyists که نمایندگی صنعت معدن را بر عهده داشتند به دنبال کسب حمایت از این سناتور بودند
[ترجمه گوگل] لابی هایی که صنعت معدن را تشکیل می دهند، به دنبال حمایت از سناتور برای کسب علم بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه lobbyist در جمله های نمونه

1. Could you define the two terms-public relations and lobbyist respectively to our large number of readers?
[ترجمه ترگمان]آیا می‌توانید دو واژه - روابط‌عمومی و lobbyist را به ترتیب به تعداد زیادی از خوانندگان تعریف کنید؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانید دو روابط عمومی و روابط عمومی را به تعداد زیادی از خوانندگان خود تعریف کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Indeed, there are times when the lobbyist will act more out of loyalty to his network than to his client.
[ترجمه ترگمان]در واقع مواقعی وجود دارد که the بیشتر نسبت به موکلش از وفاداری به شبکه خود عمل کند
[ترجمه گوگل]در حقیقت، زمانی وجود دارد که لابی گران بیشتر از وفاداری به شبکه خود نسبت به مشتری خود عمل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Terry Lierman, a wealthy businessman and lobbyist, had been considered the leading candidate among Democrats to challenge Morella next year.
[ترجمه ترگمان]تری Lierman، یک تاجر ثروتمند و lobbyist، کاندیدای پیشرو در میان دموکرات‌ها در نظر گرفته شده‌بود تا سال آینده Morella را به چالش بکشد
[ترجمه گوگل]تری لیمن، یک تاجر ثروتمند و لابیگر، نامزد پیشرو در میان دموکراتها برای مبارزه با مورهلا در سال آینده در نظر گرفته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف lobbyist

کسیکه در پارلمان تبلیغ میکند (اسم)
lobbier , lobbyist

معنی کلمه lobbyist به انگلیسی

lobbyist
• one who lobbies, one who lobbies, one who attempts to convince public officials to favor a certain cause or take a certain action
• a lobbyist is someone who actively tries to persuade a government or council that a law should be changed or that a particular thing should be done.

lobbyist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lobbyist
کلمه : lobbyist
املای فارسی : لابییست
اشتباه تایپی : مخذذغهسف
عکس lobbyist : در گوگل

آیا معنی lobbyist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )