برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1331 100 1

lock up


معنی: زندان کردن
معانی دیگر: 1- (در و غیره) قفل کردن، کلون کردن 2- در ظرف سر بسته قرار دادن 3- حبس کردن، زندانی کردن 4- از پیش موفقیت خود را قطعی کردن، بازداشت گاه، بستن آموزشگاه، گاراژ بسته شدنی، گیر کردگی سرمایه

بررسی کلمه lock up

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to lock a place or thing so that others cannot get into it or take it.

- Lock up your bicycle when you park it.
[ترجمه ترگمان] دوچرخه ت رو قفل کن وقتی پارک کردی
[ترجمه گوگل] هنگامی که آن را پارک کنید، دوچرخه خود را قفل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Lock up the house when you leave.
[ترجمه علیرضا] وقتی خانه را ترک کردید، آن را قفل کنید.
|
[ترجمه ترگمان] وقتی رفتی خونه رو قفل کن
[ترجمه گوگل] وقتی که ترک کنید، خانه را قفل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه lock up در جمله های نمونه

1. Lock up all the doors before you go out.
[ترجمه ترگمان]قبل از اینکه بری بیرون درها رو قفل کن
[ترجمه گوگل]قبل از اینکه بیرون بروید، تمام درب ها را قفل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Will you lock up the house, please?
[ترجمه ترگمان]میشه لطفا خونه رو قفل کنید؟
[ترجمه گوگل]آیا خانه را قفل میکنی، لطفا؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Please lock up these confidential reports.
[ترجمه نیک باور] لطفا این کزارش های محرمانه را در جای امنی بگذار.
|
[ترجمه ترگمان]لطفا این گزارش‌ها محرمانه رو قفل کنید
[ترجمه گوگل]لطفا این گزارش های محرمانه را قفل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Don't forget to lock up when you leave.
[ترجمه ترگمان]وقتی ...

مترادف lock up

زندان کردن (فعل)
prison , can , lock up

معنی lock up در دیکشنری تخصصی

lock up
[کامپیوتر] وضعیتی که در آن امکان انجام عمل دیگری نمی باشد .
[برق و الکترونیک] رله قفلی رله ای که در هنگام برق دار شدن با یک آهنربای الکتریکی غیر دایمی ( که فقط با اعمال یک پالس مغناطیسی معکوس آزاد می شود . ) یا با اتصالهای کمکی ( که سیم پیچ آن را تازمان قطع شدن مدار برق دار نگه می دارد ) قفل می شود . بر خلاف این نوع ف رله ی جفتی به طور مکانیکی قفل می شود .
[مهندسی گاز] بستن دیگ بخار

معنی کلمه lock up به انگلیسی

lock up
• imprison, put in jail
lock up garage
• a lock-up garage is a garage situated away from your home which you rent in order to store your car or other belongings securely.

lock up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سروش
قلب بندی،قالب گذاری شده
Hossain Adamzad
خمس کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی lock up
کلمه : lock up
املای فارسی : لک آاپ
اشتباه تایپی : مخزن عح
عکس lock up : در گوگل

آیا معنی lock up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )