برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1286 100 1

long haul

/ˈlɒŋˈhɒl/ /lɒŋhɔːl/

دور، دور برد

واژه long haul در جمله های نمونه

1. It was a long haul doing the degree part - time, but it was worth it.
[ترجمه ترگمان]مدت زیادی بود که این کار را انجام می‌داد، اما ارزشش را داشت
[ترجمه گوگل]این یک مسیر طولانی بود که درجه تحصیلی را زمان بند می کرد، اما ارزشش را داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It's going to be a long haul till you're fit again .
[ترجمه ترگمان]خیلی طول می‌کشد تا دوباره به اندازه کافی جا پیدا کنی
[ترجمه گوگل]این یک حرکت طولانی است تا شما مجددا مناسب باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's been a long haul but at last this dictionary is published.
[ترجمه ترگمان]این یک محموله بلند مدت بوده اما سرانجام این فرهنگ لغت منتشر شده‌است
[ترجمه گوگل]این یک مسیر طولانی است اما در نهایت این فرهنگ لغت منتشر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Revitalising the Romanian economy will be a long haul.
[ترجمه ترگمان]احیای اقتصاد رومانی یک محموله بلند مدت خواهد بود
[ترجمه گوگل]احیای اقتصاد رومانی یک مسیر طولانی خواهد بود
...

معنی عبارات مرتبط با long haul به فارسی

معنی long haul در دیکشنری تخصصی

long haul
[ریاضیات] دوربرد، دور

معنی کلمه long haul به انگلیسی

long haul
• extended period of time; considerable distance

long haul را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ehsan777
a long distance
خشایار نوروزی
حمل و بردن بار یا مسافر به مقصدهای درو
تاصر
long haul flight
پرواز بلند مدت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی long haul
کلمه : long haul
املای فارسی : لنگ حول
اشتباه تایپی : مخدل اشعم
عکس long haul : در گوگل

آیا معنی long haul مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )