برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

long horned beetle

/ˈlɒŋˈhɔːrndˈbiːtl̩/ /lɒŋhɔːndˈbiːtl̩/

(جانور شناسی) سوسک شاخکدار (تیره ی cerambycidae)، سوسک شاخک دراز خانواده cerambycidae

long horned beetle را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی long horned beetle
کلمه : long horned beetle
املای فارسی : لنگ هرند بیتل
اشتباه تایپی : مخدل اخقدثی ذثثفمث
عکس long horned beetle : در گوگل

آیا معنی long horned beetle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )