برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1317 100 1

long hundredweight

/ˈlɔːŋˈhʌndrəˌdwet/ /ˈlɒŋˈhʌndrədweɪt/

(انگلیس) معیار سنجش وزن برابر با 112 پوند (رجوع شود به: hundredweight)

معنی کلمه long hundredweight به انگلیسی

long hundredweight
• british unit of measure equaling 112 pounds (50.8 kilograms)

long hundredweight را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی long hundredweight
کلمه : long hundredweight
املای فارسی : لنگ هوندردویقت
اشتباه تایپی : مخدل اعدیقثیصثهلاف
عکس long hundredweight : در گوگل

آیا معنی long hundredweight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )