برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1283 100 1

long lost

معنی کلمه long lost به انگلیسی

long lost
• you use long-lost to describe someone or something that you have not seen for a long time.
long lost friend
• friend that one has not seen for a long time

long lost را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
کسی (چیزی) که مدت هاست او ( آن) را ندیده ایم و ازش خبر ی نداریم، گمشده، غایب
She greeted him like a long-lost brother.
he long-lost healing skills of our ancestors

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی long lost مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )