برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1326 100 1

long suit


(بازی ورق) دستی که در آن یک بازیکن بیشترین تعداد ورق های ممکن را دارد

بررسی کلمه long suit

اسم ( noun )
(1) تعریف: in card games, the suit of which a player holds the most cards.

(2) تعریف: a quality, ability, or the like in which one excels.
مشابه: forte

واژه long suit در جمله های نمونه

1. Modesty is not his long suit.
[ترجمه ترگمان]حجب و حیا با او جور نیست
[ترجمه گوگل]معقول بودن کت و شلوار بلند او نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Play the highest card in your longest suit.
[ترجمه ترگمان]بالاترین کارت را با طولانی‌ترین کارت خود بازی کنید
[ترجمه گوگل]بالاترین کارت را در بلندترین کت و شلوار خود بازی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Excuse me. I'd like to make a long suit of this material.
[ترجمه ترگمان] معذرت می خوام دوست دارم برای این ماده کت و شلوار دراز درست کنم
[ترجمه گوگل]ببخشید من می خواهم کت و شلوار بلند این مواد را تهیه کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I have a long suit of spade.
[ترجمه ترگمان]من کت و شلوار بلندی دارم
[ترجمه گوگل]من یک کت و شلوار طولانی از بت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

long suit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محسن عباسپور
(در کار یا موضوعی خاص) مهارت و استعداد داشتن
She's great at writing poetry, but putting it to music is not her long suit
او در ترانه سرایی عالیه ولی مهارتی در استفاده ازش در موزیک نداره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی long suit
کلمه : long suit
املای فارسی : لنگ سوئیت
اشتباه تایپی : مخدل سعهف
عکس long suit : در گوگل

آیا معنی long suit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )