برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1152 100 1

long time

واژه long time در جمله های نمونه

1. He said his goodbyes knowing that a long time would pass before he would see his child again.
[ترجمه ترگمان]خداحافظی کرد و فهمید که زمان زیادی می‌گذرد، قبل از اینکه دوباره بچه‌اش را ببیند
[ترجمه گوگل]او گفت خداحافظی او دانستن اینکه زمان زیادی طول می کشد تا دوباره فرزندش را ببیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She rammed the door for a long time but it remained closed.
[ترجمه ترگمان]در را برای مدتی دراز کرد اما بسته ماند
[ترجمه گوگل]او مدتها طول کشید تا درب ها را ببندد اما بسته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's a long time since she ate out last time.
[ترجمه ترگمان]از آخرین باری که اون بیرون غذا خورده خیلی وقت گذشته
[ترجمه گوگل]این زمان طولانی است که او از زمان گذشته بیرون رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Jack and Mary had been married for a long time but gradually drifted apart until they separated.
[ترجمه ترگمان]جک و مری مدت زیادی با هم ازدواج کرده بودند، اما رفته رفته از هم جدا می‌شدند تا از هم جدا شوند
[ترجمه ...

معنی کلمه long time به انگلیسی

long time
• extended period of time, lengthy period of time
• long-time is used of something that has existed or been a particular thing for a long time.
long time no see
• i haven't seen you in a long time; it's been a long time since i have seen you
for a long time
• since long ago; for an extended period of time
it's been a long time
• many years have past, it's been ages
very long time
• vast amount of time, ages and ages

long time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

A.H
زمان زیاد
mohaddeseh
long time به معنی زمان طولانی هم هست
been here for a long time
Sadegh
مدت طولانی
يار دلواري
You don't look like words or songs
You're a long way from me
You become like a stranger
You've forgotten me for a long time
You haven't been the same for a long time
شبیه حرفات و اهنگات نیستی
خیلی ازم فاصله گرفتی
مثل یه غریبه شدی
خیلی وقته که فراموشم کردی
تو خیلی وقته که همونی که بودی نیستی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی long time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )