برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1323 100 1

long time

واژه long time در جمله های نمونه

1. He said his goodbyes knowing that a long time would pass before he would see his child again.
[ترجمه ترگمان]خداحافظی کرد و فهمید که زمان زیادی می‌گذرد، قبل از اینکه دوباره بچه‌اش را ببیند
[ترجمه گوگل]او گفت خداحافظی او دانستن اینکه زمان زیادی طول می کشد تا دوباره فرزندش را ببیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She rammed the door for a long time but it remained closed.
[ترجمه ترگمان]در را برای مدتی دراز کرد اما بسته ماند
[ترجمه گوگل]او مدتها طول کشید تا درب ها را ببندد اما بسته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's a long time since she ate out last time.
[ترجمه ترگمان]از آخرین باری که اون بیرون غذا خورده خیلی وقت گذشته
[ترجمه گوگل]این زمان طولانی است که او از زمان گذشته بیرون رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Jack and Mary had been married for a long time but gradually drifted apart until they separated.
[ترجمه ترگمان]جک و مری مدت زیادی با هم ازدواج کرده بودند، اما رفته رفته از هم جدا می‌شدند تا از هم جدا شوند
[ترجمه ...

معنی کلمه long time به انگلیسی

long time
• extended period of time, lengthy period of time
• long-time is used of something that has existed or been a particular thing for a long time.
long time no see
• i haven't seen you in a long time; it's been a long time since i have seen you
for a long time
• since long ago; for an extended period of time
it's been a long time
• many years have past, it's been ages
very long time
• vast amount of time, ages and ages

long time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

A.H
زمان زیاد
mohaddeseh
long time به معنی زمان طولانی هم هست
been here for a long time
Sadegh
مدت طولانی
يار دلواري
You don't look like words or songs
You're a long way from me
You become like a stranger
You've forgotten me for a long time
You haven't been the same for a long time
شبیه حرفات و اهنگات نیستی
خیلی ازم فاصله گرفتی
مثل یه غریبه شدی
خیلی وقته که فراموشم کردی
تو خیلی وقته که همونی که بودی نیستی
akir
دوست داشتن بی وقفه
محدثه فرومدی
دیرین، دیرینه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی long time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )